Služby

Přepravy celovozových i částečných zásilek CZ – SRN / Benelux
Naše kamiony se nejvíce pohybují mezi středními a severními Čechami a průmyslovými oblastmi v Porúří a Porýní, okolí Hannoveru. Obecně se však dá říci, že se pohybujeme po celém Německu a Beneluxu. Vaše zboží nás ovšem může zavést i mimo tyto destinace.

Přepravy ADR
Všechny naše kamiony pro mezinárodní dopravu jsou vybavené výbavou ADR. Řidiči pravidelně absolvují povinná školení a firma má vlastního zaměstnance - poradce DGSA, který je připraven při přepravách ADR objasnit jakékoli nejasnosti.

Velkoobjemové přepravy
Disponujeme třemi velkokapacitními soupravami, z toho dvěma plně průjezdnými a sedmi velkoobjemovými návěsy o ložném prostoru 100 m³.

Zasilatelství
V případě, že nejsme schopni přepravit Vaše zboží našimi vozidly – což je naší prioritou – zajistíme přepravu Vašeho zboží za co nejlepších podmínek za pomoci najatého dopravce.