Služby

Přepravy celovozových i částečných zásilek CZ – SRN / Benelux
Naše kamiony se nejvíce pohybují mezi středními a severními Čechami a průmyslovými oblastmi v Porúří, Porýní a okolí Hannoveru. Od roku 2020 jsme často i v Rakousku, Polsku a serverní Itálii. Vaše zboží ovšem můžeme zavézt i mimo tyto destinace.

Přepravy ADR
Všechny naše kamiony pro mezinárodní dopravu jsou vybaveny výbavou ADR. Řidiči pravidelně absolvují povinná školení a firma má vlastního zaměstnance - poradce DGSA, který je připraven při přepravách ADR objasnit jakékoli nejasnosti.

Velkoobjemové přepravy
Disponujeme šesti velkoobjemovými návěsy o ložném prostoru 100m³.

Zasilatelství
V případě, že nejsme schopni přepravit Vaše zboží našimi vozidly – což je naší prioritou – zajistíme přepravu Vašeho zboží za co nejlepších podmínek za pomoci najatého dopravce.

Autobusová doprava
Autobusovou dopravu provozujeme od roku 2019 se zaměřením na školy a sportovní organizace. Více viz záložka Autobusová doprava.