Přepravy ADR

Hledáte společnost, která dokáže přepravit i nebezpečný náklad? Právě jste ji našli. Veškeré naše kamiony pro mezinárodní přepravu jsou vybaveny výbavou ADR odpovídající požadavkům stanoveným v Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí. Naši řidiči pravidelně absolvují povinná školení a naše společnost KIMA Transport má i vlastního bezpečnostního poradce na přepravu nebezpečných věcí (DGSA), který vám rád všechno vysvětlí a zodpoví vaše otázky.

Zajistíme i pro vás přepravu nebezpečných věcí.