O nás

Historie firem se píše od data září 1999, kdy bylo založeno sdružení podnikatelů Jiřího Málka st. a Václava Kikala st., které vystupovalo pod označením Jiří Málek – KIMA Transport a sídlilo v Děčíně. Dne 15.10.1999 začal provoz prvního kamionu. V roce 2013 bylo toto sdružení převedeno a společnost s ručením omezeným pod názvem Jiří Málek – KIMA Transport s.r.o. Od roku 2019 také provozujeme autobusovou dopravu.

Po necelém roce od začátku tohoto podnikání byla dne 16.06.2000 založena firma KIMA Transport s.r.o., jejímiž společníky jsou Jiří Málek st. a firma Bohemia Cargo s.r.o. Firma vznikla na základě dohody jednatele firmy Bohemia Cargo s.r.o., Jana Kučery st., a Jiřího Málka st. s tím, že hlavní činnost bude spočívat ve vykrývání dopravních potřeb firmy Bohemia Cargo s.r.o. Na začátku jsme provozovali 4 nákladní vozidla, jejichž počet se rozrostl na dnešních 30 a stejně tak přibyli i další zákazníci, destinace atd. V roce 2020 došlo, po necelých dvaceti letech, k podstatné změně, kdy se firma KIMA Transport s.r.o. vyvázala z majetkového propojení firmou Bohemia Cargo s.r.o. Tím pádem je firma ve vlastnictví pánů Kikala a Málka a veškeré činnosti související s nákladní dopravou přešly z obou výše uvedených firem pod firmu KIMA Transport s.r.o.

\